CAMERABELEID

WAAROM IS ER CAMERA TOEZICHT?

Als het goed is, is het je al opgevallen dat er hier en daar in onze club camera’s hangen. We doen er ook niet geheimzinnig over. Waarom zouden we? We gebruiken de camerabeelden niet om jouw privacy te schenden. Integendeel; we zetten camera’s in om ongewenste intimiteiten tegen te gaan en ervoor te zorgen dat jouw spullen, maar ook jouw gegevens bij ons veilig zijn. Overal waar we camera’s gebruiken, zullen we dat dan ook kenbaar maken. Bovendien zijn onze camera’s beveiligd tegen hackers.

WAAR WORD JE GEFILMD?

Il fiore healthcenters heeft op verschillende plekken bewakingscamera’s hangen. Zo zetten we cameratoezicht in bij de toegang van onze club. We willen immers weten wie er bij ons binnen komt. En vooral bij onze clubs die 24 uur per dag open zijn, zijn de camerabeelden een extra maatregel om niet-leden buiten de deur te houden.

Ook bewaken we de balie door middel van cameratoezicht. Hier vinden immers ook privacygevoelige werkzaamheden plaats. We willen er zeker van zijn dat er geen onbevoegden meekijken. En bovendien willen we er heel zeker van zijn dat niemand als de medewerker het heel druk heeft of juist even weg is stiekem naar binnen glipt.

In onze sport- en cardioruimtes gebruiken we camera’s om ervoor te zorgen dat er op tijd hulp kan worden ingeschakeld als jij als bezoeker onwel wordt, per ongeluk bekneld raakt of betrokken bent bij ongewenste intimiteiten of calamiteiten.

Het cameratoezicht bij de kluisjes in het herenkleedlokaal in Weert en Roermond wordt ingezet om mogelijke vandalen en dieven af te schrikken. Zo zorgen we dat jouw eigendommen worden bewaakt en er geen ongewenste activiteiten plaatsvinden. Sport jij in een van deze vestigingen: de camera’s zijn gericht op de kluisjes; er komen geen sporters in beeld die zich omkleden. Ook is er ruimte om je om te kleden in de doucheruimte.

Op meerdere locaties bewaken we ook de omgeving rondom het pand, zoals het parkeerterrein, met behulp van camera’s. Bij onze clubs in Mariaberg en Herten hebben we ook camera’s gericht op de fietsenstalling. Ook hier willen we pottenkijkers, vandalen of dieven op een afstand houden of op zijn minst kunnen herkennen als er wel iets is gebeurd.

WAT DOEN WE MET DE BEELDEN?

De camerabeelden worden bekeken door personen die daarvoor bevoegd zijn. Zo kunnen onze baliemedewerkers van achter de balie live meekijken, overigens met uitzondering van de camera’s in de kleedruimte. Maar we slaan de beelden ook op om als dat nodig is terug te kunnen kijken. Het gaat dan specifiek om beelden van onze gebouwen en terreinen, met de bijbehorende gegevens zoals het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt. Opgeslagen beelden worden alleen bekeken door geautoriseerde medewerkers met een geheimhoudingsplicht. Ze hebben alleen toegang tot deze opgeslagen beelden met een wachtwoord.

Bij onze clubs die 24 uur per dag toegankelijk zijn, kunnen we een externe meldkamer inschakelen op momenten dat de club onbemand is.

HOE LANG BEWAREN WE DE BEELDEN?

We houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna worden ze gewist. Dat wil zeggen dat we ze maximaal vier weken bewaren. En als er een incident heeft plaatsgevonden, zoals een diefstal of inbraak, dan mogen we de gegevens bewaren tot de zaak is afgehandeld.

Soms komen we er niet onderuit. Dan zijn we wettelijk verplicht om als daarom wordt gevraagd de beelden te verstrekken aan een bevoegd overheidsorgaan, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Dat doen we alleen als we een (schriftelijk) bevel daartoe hebben ontvangen of als we daartoe gedwongen worden door een wettelijke regeling. We kunnen je wel garanderen dat we de data niet aan derde partijen verstrekken.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Net als bij de persoonsgegevens die we van jou verwerken en bewaren, kun je ons ook vragen om beelden waar je op te zien bent op te vragen en terug te kijken. Ook mag je ons vragen om een kopie. Je zult dan wel eerst een gespecificeerd verzoek moeten doen en de camerabeelden benoemen, zoals de betreffende dag, tijdsperiode en locatie. De contactgegevens vind je onderaan. Ook mag je ons verzoeken om camerabeelden te verwijderen of camera’s af te schermen. Echter, dat moet je wel kunnen aangegeven dat het cameratoezicht niet nodig is voor het doel – bescherming van bezittingen of personen – of omdat het in strijd is met de wet. Heb je een verzoek of een klacht dan zullen we zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken, reageren. Houd er ook rekening mee dat Il fiore healthcenters je verzoek kan afwijzen als de privacybelangen van medesporters en/of medewerkers worden geschaad. Als je denkt dat wij in overtreding zijn, kun je ook aankloppen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die waakt over onze privacy.