privacy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website ifhc.nl en haar dochterpagina’s bezoekt verder te noemen ifhc.nl.

1. Beheer
De website ifhc.nl staat onder beheer van il fiore healthcenters. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan ifhc.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b il fiore healthcenters zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
3a il fiore healthcenters maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan il fiore healthcenters de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de inloggegevens die de bezoeker ingevuld heeft te bewaren.Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d il fiore healthcenters maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij il fiore healthcenters. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
il fiore healthcenters is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

1. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan il fiore healthcenters zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzonderingen op deze regel:
1a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

2. Beveiliging
De gegevens die de klant aan il fiore healthcenters. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

3. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. il fiore healthcenters kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door il fiore healthcenters voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.